Instagram'a özel fırsatlar için Takip Et!

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR

Satıcı Ad-Soyad: NURŞİN CANLI (bundan böyle “Satıcı” olarak anılacaktır.)
Satıcı T.C: 27814636782
Satıcı İnternet Adresi: www.neyyagi.com
Satıcı Adres: Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. İKSV Vakfı No:5/2, 34433 Beyoğlu/ İstanbul
Satıcı Telefon: 05395897047
Satıcı E-mail: plene@neyyagi.com

1.2- ALICI

Alıcı Ad-Soyad:
Alıcı T.C: (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır.)
Alıcı Adres:

Alıcı Telefon:

 

MADDE 2- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) alıcının satıcıya ait internet adresi üzerinden sipariş ettiği aşağıda özellikleri belirtilen ürünün, aşağıda belirtilen miktarda satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki hükümler gereğince alıcı ve satıcı taraf arasındaki hak ve yükümlülüklerin belirlenmesine ilişkindir.

 

MADDE 3-SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1- Sözleşme konusu ürün. adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir: türk lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, 2 gün içinde

3.2- Sözleşme bedeli taraflarca. kararlaştırılan bedeli ödemelidir. Aksi halde satıcı tarafın teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar.

Sözleşme bedelinin aşağıda belirtilen ödeme şekli ile ödenmesi kararlaştırılmıştır:
EFT/Havale ve Sanal Pos

 

MADDE 4- SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanması ile yürürlüğe girdiği kabul edilir. Alıcının satıcıdan satın almış olduğu ürünün teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olur. Sözleşme konusu ürün, alıcı tarafından belirtilen teslim adresine kargo ile gönderilerek teslim edilecektir.
Teslim adresi:

 

MADDE 5-TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI Sözleşme konusu ürünün teslimat masrafları alıcıya aittir. Teslimat, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla 5 gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir. Alıcının kararlaştırılan bedeli sözleşme imzalandıktan 2 gün içinde ödememiş olması halinde, satıcı tarafın teslimat yükümü ortadan kalkar. Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.

 

MADDE 6-HASARA İLİŞKİN SORUMLULUK

Kargo esnasında oluşan tüm hasarlar için, teslimat esnasında, kargo çalışanına tutanak tutturulularak, ürün teslim alınmamalı. Aksi halde iade kabul edilmeyecektir.

ALICI teslim aldıktan sonra, oluşan tüm hasarlardan ise yine ALICI sorumludur. İade kabul edilmez.

 

MADDE 7-AYIBA KARŞI TEKEFFÜL

Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur.

Alıcı taraf, teslim aldığı taşınır malı makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan taşınır malda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.

Satıcı taraf, alıcı tarafın satılanı gerektiği gibi gözden geçirmekle görebileceği ayıplardan da, ancak böyle bir ayıbın bulunmadığını üstlenmişse sorumlu olur.

Satıcı taraf, satış sözleşmesinin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir.

Satıcı taraf satılanı ayıplı olarak devretmekte ağır kusurlu ise, satıcının ayıptan doğan sorumluluğunu kaldıracak herhangi bir düzenleme yapılamaz. Ağır kusurlu olan satıcı taraf, sözleşme konusu taşınır maldaki ayıbın süresi içinde bildirilmediğini ileri sürerek sorumluluktan kısmen de olsa kurtulamaz.

Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz onarılmasını isteyebilir veya imkan var ise satılan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.

 

MADDE 8-MÜCBİR SEBEPLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini veya bunları kararlaştırılan zamanda yerine getirmelerinin önüne geçen durumlar mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza) var olması durumunda, mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.

 

MADDE 9-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar il ve ilçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli yetkilidir. Alıcının ürün ve hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

SÖZLEŞME İMZALANMA TARİHİ: 11.10.2021

ALICI İMZA :

SATICI İMZA: